Network, SE

2010-05-03 - Хадгалах төхөөрөмж

Ангилал: NETWORK


Өгөгдөлд хандалт хийх аргууд
Хоёрдогч хадгалах төхөөрөмжийг ярихын өмнө энэ төхөөрөмж нь хэрхэн
өгөгдөлд хандалт хийдэг тухай ярилцъя. Өгөгдөлд хандах хоёр төрөл байх
бөгөөд цуваа ба шууд гэсэн төрлүүд байна.

-    Цуваа хадгалалтын арга: Энэ нь өгөгдлүүд нь дарааллын дагуу (цагаан толгойн үсэг шиг) хадгалагддаг. Өөрөөр хэлбэл энд мэдээллийг хайхдаа дарааллын дагуу эхнээс нь хайсны дагуу олж авна. Жишээ нь: 8888-р ажилтныг хайхда 0001-ээс эхлээд 8888 хүртэл хайна. Энэхүү арга нь соронзон тууз ашигладаг тул бусад аргаа бодоход хямд. Гэв...

Шууд холбоос

2010-04-26 - OSI

Ангилал: NETWORK

Шууд холбоос

2010-04-26 - osi

Ангилал: NETWORK

СҮЛЖЭЭНИЙ OSI ЗАГВАР 1978 онд Олон Улсын Стандартчлалын Байгууллагаас (International Standards Organization-ISO) нэгэн төрлийн бус төхөөрөмжүүдийг холбох сүлжээний архитектурыг дүрсэлсэн багц зааврыг (specification) боловсруулан гаргажээ. Анхны энэ баримт бичиг нь мэдээлэл солилцох ижил стандарт, протоколыг ашигладаг нээлттэй гэгдэх системүүдэд л зөвхөн хамаатай байв. 1984 онд ISO-с “Нээлттэй системүүдийн харилцан ажиллагааны эталон загвар” (Open System Interconnection Reference Model) гэсэн шинэ зааврыг боловсруулсан нь сүлжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн дагаж мөрдөх олон улсын стандарт б...

Шууд холбоос

2010-04-26 - IP protocol blog.mn

Ангилал: NETWORK

IP сүлжээний протоколууд

IP  сүлжээний өгөгдөл дамжуулалт ба алдаа хяналтыг хангах зарчмуудыг программ хангамжийн гүйцэтгэлээр хэрэгжүүлэх дүрмүүдийн нэгтгэлийг протокол гэнэ. Протокол нь сvлжээний төхөөрөмжvvдийн хоорондоо харилцах дvрэм юм. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) нь хамгийн eргeн хэрэглэгддэг.Протокол нь фреймийн синхрончлол урсгалын хяналт,алдааны хяналт,хаяглалт,нэг хэлхээний хяналт ба өгөгдлийн шугамын удирдлага зэрэг дамжууллын шаардлагуудыг хангахаар зохиогддог. OSI загварын өгөгдлийн сувгийн түвшингээс дээшхи  5 түвшинд протокол хэрэгжинэ.Ерөнхий т...

Шууд холбоос

2010-04-26 - ARP/RARP PROTOCOL - www.owc.org.mn

Ангилал: NETWORK

Address Resolution Protocol.

ARP протоколARP protocol нь RFC 826-д агуулагддаг. Internet (ARPAnet биш)-ийн сүлжээ нь өндөр хурдтай LAN ( жишээ нь enthernet, token ring мөн FDDI )-тэй хамт хөгжиж ирсэн бол TCP/IP нь тэгэж хөгжөөгүй юм. Ethernet сүлжээ нь анх 1980 онд гарсан ба 1982 онд 2-р хувилбар нь гарснаар улам өргөжин хөгжсөн. TCP/IP нь эхний үедээ IMP (interface message processor) руу чиглэсэн цуваа шугам дээр суурьлигдсан байсан. Host-ууд нь IMP-д холбогдох ба IMP нь телефоны шугамаар ARPAnet-ийн...

Шууд холбоос

2010-04-23 - ARP/RARP PROTOCOLS.COM-OOS

Ангилал: NETWORK

ARP/RARP

RFC826 http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc826.html
RFC1293 http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1293.html
This RFC has been replaced by RFC 2390.
The information on this page will be updated to suit the new RFC in the near future.
RFC1390 http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1390.html

TCP/IP uses the Address Resolution Protocol (ARP) and the Reverse Address Resolution Protocol (RARP) to i...

Шууд холбоос

idiomatic-dormant
idiomatic-dormant