Network, SE

2010-05-08 - ХАГАС ДАМЖУУЛАГЧ ДИОДУУД

                                    ХАГАС  ДАМЖУУЛАГЧ ДИОДУУД

 

                                                                2.1 Ангилал, зориулалт

Хоёр гаралттай нэг цахилгаан гарцтай цахилгаан хувиргах хагас дамжуулах диод гэнэ.Хэрэглээнээс хамаарч шулуутгах,универсаль, импульсын, өндөр,хэт өндөр давтамжийн ,хонгил ба гэдрэг, фото болон цацруулагч,стаблитрон диод гэж ангилна. р-n гарцыг хавтгай ба цэгэнгэж ялгана.p-n гарцын талбайг тодорхойлох шугаман хэмжээ түүний өргөнөөс их бол хавтгай (s>q) бага бол цэгэн гэж үздэг.Хагас дамжуулагч диодыг  тэмдэглээ үсэг ба тооноос бүрдэнэ.1964 оноос хой...

Шууд холбоос

2010-05-08 -

Ангилал: SOFTWARE ENGINEERING

 
nSoftware Engineering Танилцуулга
nЧ.Мөнхнасан
nМТ ийн профессорын баг
n2007 он
nАгуулга
nSE үндэслэл, SE гэж юу вэ?
nSoftware, Software Product, Software Classification
nSE бүрэлдэхүүн хэсэг болох Software Process, Process Model, Method, Tool талаар
nSoftware quality, Quality attributes, Software Design Quality Attributes, Design Property
nProject Management, Project Manager
nSoftware engineering үндэслэл, SE гэж юу вэ?
nSoftware, Software Product, Software Classification

n  Яагаад Software Engineering   Чухал?

  Хүснэгт
1.NASA гийн project scale ийн өөрчлөлт
nЯагаад Software Engineering Чухал?
nS...

Шууд холбоос

2010-05-08 - SE

Ангилал: SOFTWARE ENGINEERING

SE
nSoftware Engineering Танилцуулга
nЧ.Мөнхнасан
nМТ ийн профессорын баг
n2007 он
nАгуулга
nSE үндэслэл, SE гэж юу вэ?
nSoftware, Software Product, Software Classification
nSE бүрэлдэхүүн хэсэг болох Software Process, Process Model, Method, Tool талаар
nSoftware quality, Quality attributes, Software Design Quality Attributes, Design Property
nProject Management, Project Manager
nSoftware engineering үндэслэл, SE гэж юу вэ?
nSoftware, Software Product, Software Classification

n  Яагаад Software Engineering   Чухал?

  Хүснэгт
1.NASA гийн project scale ийн өөрчлөлт
nЯагаад Software Engineering Чухал? ...

Шууд холбоос

2010-05-08 - мэдээллийн системийн шинжилгээ ба зохиомж бие даалт

Ангилал: SOFTWARE ENGINEERING


                    1. Системийн тодорхойлолт

Энэхүү уран зургийн систем нь зураг худалдан авч цааш нь зардаг хүний ажлыг автоматжуулах , зураач зургийнхаа үзүүлэлтийг оруулахад түүнийг ангилан , тохирсон үнэлгээг тогтоож /сүүлийн 25 жилд зарагдсан зургийн үзүүлэлттэй харицуулан / цааш нь худалдан авагчидад зарж борлуулах, мөн зарагдсан зургийн тайланг сар бүр гаргах , түүнчлэн ямар зураачийн ямархуу зураг борлуулалт сайтай байгааг тооцож хэтийн чиг хандлагыг тодорхойлж өгдөг программ юм.

 

                          2. Үндсэн үйл ажиллагаа

1)   Зураачаас зураг худалдаж авах

   а. Зураач зургийн тал...

Шууд холбоос

2010-05-03 - Хадгалах төхөөрөмж

Ангилал: NETWORK


Өгөгдөлд хандалт хийх аргууд
Хоёрдогч хадгалах төхөөрөмжийг ярихын өмнө энэ төхөөрөмж нь хэрхэн
өгөгдөлд хандалт хийдэг тухай ярилцъя. Өгөгдөлд хандах хоёр төрөл байх
бөгөөд цуваа ба шууд гэсэн төрлүүд байна.

-    Цуваа хадгалалтын арга: Энэ нь өгөгдлүүд нь дарааллын дагуу (цагаан толгойн үсэг шиг) хадгалагддаг. Өөрөөр хэлбэл энд мэдээллийг хайхдаа дарааллын дагуу эхнээс нь хайсны дагуу олж авна. Жишээ нь: 8888-р ажилтныг хайхда 0001-ээс эхлээд 8888 хүртэл хайна. Энэхүү арга нь соронзон тууз ашигладаг тул бусад аргаа бодоход хямд. Гэв...

Шууд холбоос

2010-04-26 - she wolf, shakira

Ангилал: duu ug

SOS she's in disguise  
SOS she's in disguise  
There's a She Wolf in disguise  
Coming out  
Coming out  
Coming out  
 
A domesticated girl that's all you ask of me  
Darling it is no joke, this is lycanthropy  
The moon's awake now with eyes wide open  
My body is craving, so feed the hungry  
 
I've been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday  
Not getting enough retirbution or decent incentives to keep me at it  
I'm starting to feel just a little abused like a coffee machine in an office  
So I'm gonna go somewhere closer to get me a lover and tell you all about ...

Шууд холбоос

2010-04-26 - Stickwitu

Ангилал: duu ug


(Stick With You)

~ The Pussycat Dolls


I don't want to go another day
So I'm telling you exactly what is on my mind
Seems like everybody is bre...

Шууд холбоос

2010-04-26 - killing me softly

Ангилал: duu ug

Strumming dub plates with our fingers,
Eliminate sounds with our song,
Killing a sound boy with this sound,
Killing a sound boy with this sound,
Taking sound boys� lives with this dub,
Killing him softly with this sound.
Strumming my pain with his fingers,
Singing my life with his words,
Killing me softly with his song,
Killing me softly with his song,
Telling my whole life with his words,
Killing me softly with his song.
[lauryn]
I heard he sang a good song, I heard he had a style,
And so I came to see him and listen for a while.
And there he was this young boy, stranger to my eyes,
Strumming...

Шууд холбоос

2010-04-26 - roxxete listen to your heart

Ангилал: duu ug

Here we are, you and I at last.
in the right place, at the right time.
Every dream I've dreamed have come to pass,
cause you're right here, and your all mine.
I can't believe the years of holding back are through.
And I can finally share what's in my heart, with you...
Listen, listen.
Listen to my heart, listen to it sing.
Listen to my voice, it wants to tell you everything.
There's so much to say, I don't know where to start.
But if you want to know the love I'm feeling,
listen to my heart.
All my life, I've been on a road.
Going one way, toward one dream.
The road would wind, and down it I w...

Шууд холбоос

2010-04-26 - we are the world

Ангилал: duu ug


There comes a time 
when we heed a certain call
When the world 
must come together as one
There are people dying
And it's time to lend a hand 
to life
The greatest gift of all

We can't go on 
pretending day by day
That someone, somewhere 
will soon make a change
We are all a part of 
God's great big family
And the truth, you know
Love is all we need

CHORUS:
We are the world, 
we are the children
We are the ones 
who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true 
we'll make a better day
Just you and me

Send them your heart 
so they'll...

Шууд холбоос

2010-04-26 - C# calculator

Ангилал: OOP

Dim a As Double
Dim ch As String

Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = Text1.Text & "1"
End Sub

Private Sub Command10_Click()
Text1.Text = Text1.Text & "0"

End Sub

Private Sub Command12_Click()
Text1.Text = Text1.Text & "."

End Sub

Private Sub Command13_Click()
a = Val(Text1.Text)
ch = "/"
Text1.Text = ""
End Sub

Private Sub Command14_Click()
a = Val(Text1.Text)
ch = "*"
Text1.Text = ""
End Sub

Private Sub Command15_Click()
a = Val(Text1.Text)
ch = "-"
Text1.Text = ""
End Sub

Private Sub Command16_Click()
a = Val(Text1.Text)
ch = "+"
Text1.Text = ""
End Sub

Private Sub Command19_Click()
Text1.Text = ""
End Sub

Private Sub ...

Шууд холбоос

2010-04-26 - OSI

Ангилал: NETWORK

Шууд холбоос

2010-04-26 - osi

Ангилал: NETWORK

СҮЛЖЭЭНИЙ OSI ЗАГВАР 1978 онд Олон Улсын Стандартчлалын Байгууллагаас (International Standards Organization-ISO) нэгэн төрлийн бус төхөөрөмжүүдийг холбох сүлжээний архитектурыг дүрсэлсэн багц зааврыг (specification) боловсруулан гаргажээ. Анхны энэ баримт бичиг нь мэдээлэл солилцох ижил стандарт, протоколыг ашигладаг нээлттэй гэгдэх системүүдэд л зөвхөн хамаатай байв. 1984 онд ISO-с “Нээлттэй системүүдийн харилцан ажиллагааны эталон загвар” (Open System Interconnection Reference Model) гэсэн шинэ зааврыг боловсруулсан нь сүлжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн дагаж мөрдөх олон улсын стандарт б...

Шууд холбоос

2010-04-26 - IP protocol blog.mn

Ангилал: NETWORK

IP сүлжээний протоколууд

IP  сүлжээний өгөгдөл дамжуулалт ба алдаа хяналтыг хангах зарчмуудыг программ хангамжийн гүйцэтгэлээр хэрэгжүүлэх дүрмүүдийн нэгтгэлийг протокол гэнэ. Протокол нь сvлжээний төхөөрөмжvvдийн хоорондоо харилцах дvрэм юм. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) нь хамгийн eргeн хэрэглэгддэг.Протокол нь фреймийн синхрончлол урсгалын хяналт,алдааны хяналт,хаяглалт,нэг хэлхээний хяналт ба өгөгдлийн шугамын удирдлага зэрэг дамжууллын шаардлагуудыг хангахаар зохиогддог. OSI загварын өгөгдлийн сувгийн түвшингээс дээшхи  5 түвшинд протокол хэрэгжинэ.Ерөнхий т...

Шууд холбоос

2010-04-26 - ARP/RARP PROTOCOL - www.owc.org.mn

Ангилал: NETWORK

Address Resolution Protocol.

ARP протоколARP protocol нь RFC 826-д агуулагддаг. Internet (ARPAnet биш)-ийн сүлжээ нь өндөр хурдтай LAN ( жишээ нь enthernet, token ring мөн FDDI )-тэй хамт хөгжиж ирсэн бол TCP/IP нь тэгэж хөгжөөгүй юм. Ethernet сүлжээ нь анх 1980 онд гарсан ба 1982 онд 2-р хувилбар нь гарснаар улам өргөжин хөгжсөн. TCP/IP нь эхний үедээ IMP (interface message processor) руу чиглэсэн цуваа шугам дээр суурьлигдсан байсан. Host-ууд нь IMP-д холбогдох ба IMP нь телефоны шугамаар ARPAnet-ийн...

Шууд холбоос

2010-04-23 - OOP BIE DAALT DELGVVRIIN PROGRAMM УДАМШИЛ

Ангилал: OOP

#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*class Customer
{ public:
       static float money=0;
       Customer(float g){ money=money+g; }
       void Display(){  cout<<" "<<"TANII NIIT TOLOX MONGO="<};*/


class Shop
{  protected:
     char *goods_name;  int count;   int price;
   public:
     Shop(char *bname="no", int bcount=0,int bprice=0) { goods_name=new char[strlen(bname)+1]; strcpy(goods_name,bname); count=bcount; price=bprice; }
};


class Grosery:public Shop
{    char *where_made, *start_date, *end_date;  float money1; static float money;
  public:
    Grosery(char *where_made1="no", char *start_date1="no", char *end_date1="no" ,char *bname="no", int bcount=0,int bprice=0):Shop(bname,bcount,bprice){ where_made = new char[strlen(where_made1)+1]; strcpy(where_made,where_made1); start_date = new char[strlen(start_date1)+1]; strcpy(start_date,start_date1); end_date = new char[strlen(end_date1)+1]; strcpy(end_date,end_date1); }
    void Display(int k){ cout<<<"."; cout<<<" "; cout<<<" "; cout<<<" "; cout<<<" "; cout<<<" "; cout<<<" ";k++;}
    void tootsoo1(int w){ count=count-w; money1=(price*0.2+price)*w; money=money+money1; }
    void show(){ cout<<" "<<"total due="<    void b();
};

void Grosery::b() {  fstream out("TAILAN_XVNC.TXT",ios::in | ios::out); cout<<" "<<"FILE-ruu ugugdul bichih gej bna. "; for(int m=1;m<=12;m++) {    out<<<" "; out<<<" ";  out<<<" ";   out<<<" ";  out<<<" "; out<<<" ";}  out.close();}

float Grosery::money=0;

class BookShop:public Shop
{    char *actor, *xevle_date; int k;
 public:
       float money2;static float money;
       BookShop(char *actor1="no", char *xevle_date1="no",char *bname="no", int bcount=0,int bprice=0):Shop(bname,bcount,bprice){ actor = new char[strlen(actor1)+1]; strcpy(actor,actor1); xevle_date =new char[strlen(xevle_date1)+1]; strcpy(xevle_date,xevle_date1); }
       void Display(int k){   cout<<<"."<<"  "<<<"    "<<<"    "<

Шууд холбоос

2010-04-23 - ARP/RARP PROTOCOLS.COM-OOS

Ангилал: NETWORK

ARP/RARP

RFC826 http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc826.html
RFC1293 http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1293.html
This RFC has been replaced by RFC 2390.
The information on this page will be updated to suit the new RFC in the near future.
RFC1390 http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1390.html

TCP/IP uses the Address Resolution Protocol (ARP) and the Reverse Address Resolution Protocol (RARP) to i...

Шууд холбоос

2010-04-16 - DATA STRUCTURE BODLOGO BIE DAALTANDAA ASHIGLAARAI

Ангилал: DATA STRUCTURE

#include
#include
#include
/*#include*/
/*#include*/

int i1,i,j,j1,i2,j2,n,m,f;
int a[21][21];
FILE*p;
int nuudel(int x,int y, int k)
{

  if(x+1<=n&&(a[x+1][y]==0)){ a[x+1][y]=k+1;
                          nuudel(x+1,y,k+1);
                          a[x+1][y]=0;

                         }
  if(x-1>0&&(a[x-1][y]==0)){ a[x-1][y]=k+1;
                        nuudel(x-1,y,k+1);
                        a[x-1][y]=0;

                           }
  if(y+1<=m&&(a[x][y+1]==0)){ a[x][y+1]=k+1;
                        nuudel(x,y+1,k+1);
                        a[x][y+1]=0;

                         }
  if(y-1>0&&(a[x][y-1]==0...

Шууд холбоос