Network, SE

2010-05-08 - SE

Ангилал: SOFTWARE ENGINEERING

SE

nSoftware Engineering Танилцуулга
nЧ.Мөнхнасан
nМТ ийн профессорын баг
n2007 он
nАгуулга
nSE үндэслэл, SE гэж юу вэ?
nSoftware, Software Product, Software Classification
nSE бүрэлдэхүүн хэсэг болох Software Process, Process Model, Method, Tool талаар
nSoftware quality, Quality attributes, Software Design Quality Attributes, Design Property
nProject Management, Project Manager
nSoftware engineering үндэслэл, SE гэж юу вэ?
nSoftware, Software Product, Software Classification

n  Яагаад Software Engineering   Чухал?

  Хүснэгт
1.NASA гийн project scale ийн өөрчлөлт
nЯагаад Software Engineering Чухал?
nSoftware size өсөхийн хирээр complexity нэмэгдэх
nSoftware engineering - энэ complexity удирдах зохицуулах
nSoftware гэж юу вэ?
nSoftware
nComputer programs + associated documentation
nSoftware Product
nSoftware боловсруулан гаргах процесс-ын үр дүнд гарч ирсэн зүйлүүд бүгд
nSoftware ангилах 
nSoftware 7 category т хуваах
nSystem software
nCompilers, editors, operating system
nApplication software
nSolve to business need
nEngineering/scientific software
nAstronomy, space shuttle orbital dynamics, molecular biology
nSoftware ангилах 
nEmbedded software
nKeypad control of microwave, perform limited functions
nProduct-lines software
nDBMS, Computer graphics, multimedia, entertainment,  - address mass consumer markets
nWeb-applications
nHypertext files present information using text, graphics
nArtificial intelligence software
nRobotics, ES, Pattern Recognition(image and voice), GA, Neural Network
nSoftware ангилах 
nUbiquitous computing
nWireless network холбоотой, systems болон application software
nNetsourcing
nWorld Wide Web холбоотой, хялбар болон боловсронгуй applications
nOpen source
nDistribution of source code for system applications
nSoftware Engineering гэж юу вэ?
nSoftware engineering бол software production –ыг боловсруулан гаргах бүх л талыг авч үздэг engineering discipline
nSoftware engineering авч үзэх хүрээ 
nsoftware development method, software quality, project management, specification, automated program generation, software tools, programming environment, software life-cycle models
nSoftware Engineering гэж юу вэ?
nSoftware Engineering зорилго өгсөн хугацаанд, төлөвлөсөн төсөвт багтааж хэрэглэгчийн шаардлага хангасан өндөр чанартай software г бүтээх
nSoftware Engineering
nStandish group –ын 2000 онд дууссан 280,000 төсөл дээр хийсэн судалгаагаар
n28% нь зөвхөн амжилттай дууссан
n23% нь дуусахаасаа өмнө цуцлагдсан
n49% нь дууссан ба захиалагчийн компьютерт суулгагдсан
nSoftware Engineering
nЭдгээр 49% нь
nтөсөв хэтрүүлсэн,
nхугацаанаасаа оройтсон, эсвэл
nхэрэглэгчийн шаардлагыг бүрэн хангаагүй 
nSoftware Engineering
n2000 оны үед хийгдэж байсан 4н төслийн нэг нь амжилттай үлдсэн гурав нь дээрхи шалтгаануудыг үзүүлэх

nSoftware Engineering
nSoftware production ыг инженерч-лэлийн аргаар системтэйгээр хөгжүүлэх

nSoftware crisis(хямрал) гэж нэрлэгдэж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд тогтсон инженерийн дэг журмыг ашиглах
nSoftware Engineering Components
nSoftware Engineering - A Layered Technology
nProcess, Methods, Tools үүдээс бүрдэнэ

nSoftware Process, Process Model

nSoftware Process
nSoftware product ыг боловсруулан гаргах зорилготой үйл ажиллагаануудын цуглуулга

nSoftware Process
nБүх software process-уудад хийгддэгерөнхий
activities


Specification Хэрэглэгчийн шаардлага


болон системд тавигдах нөхцлүүд


nDevelopment Software system-ынболовсруулалтын хэсэг


n
Validation Software system ньcustomer
ын шаардлага хангаж буйг
шалгахn
Evolution Засвар үйлчилгээ,maintenance
nSoftware Process Model
nSoftware process-уудад хийгддэг ерөнхий activities агуулах framework
nLife-cycle model нэрлэх
nSoftware Process Model-ууд
nWaterfall Model
nIncremental Model
nEvolutionary Process Models
nPrototyping, Spiral Model
nSoftware Process Model
nSpecialized Process Models
nComponent-based development
nFormal method model
nAspect-Oriented Software Development
nUnified Process
nUML process framework  


Сэтгэгдэл бичихСэтгэгдлүүд


Бичлэг: 3 » Нийт: 18
Өмнөх | Дараагийн
:-)
 
xaax